วัคซีนพาสปอร์ต

วิธีการขอวัคซีนพาสปอร์ต ทำอย่างไร ติดต่อที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 โดส แล้วต้องการเดินทางไปต่างประเทศจำเป็นที่จะต้องขอเอกสารวัคซีนพาสปอร์ต (International Vaccination Certificate) ของไทยนั้นมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก สามารถขอเป็นเอกสาร "เล่มเหลือง" จากหน่วยงานของรัฐ  หรือขอ "เอกสารดิจิตอล" จากแอ๊พ "หมอพร้อม"  ตามรายละเอียดด้านล่างดังต่อไปนี้

 
 กรณีขอเอกสารรับรองในแอ๊พ "หมอพร้อม "ด้วยตัวเอง  กรุณาคลิกที่นี่

  กรณีมาขอเอกสารรับรองด้วยตัวเองจากหน่วยงานของรัฐ  เตรียมเอกสาร ดังนี้
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ทั้งฉบับจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)
2. บัตรประชาชน ทั้งฉบับจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)
3. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว ทั้งฉบับจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)
4. ค่าออกเอกสารรับรอง 50 บาท

  กรณีมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
ในกรณีนี้จะต้องมีเอกสารหลักฐานทั้งในส่วนของผู้มอบอำนาจ ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องเตรียมเช่นเดียวกับการยื่นขอเอกสารรับรองด้วยตัวเอง และต้องมีเอกสารของผู้รับมอบอำนาจด้วย ได้แก่
- หนังสือมอบอำนาจฉบับตัวจริง (ผู้มอบอำนาจ 1 คน ต่อ 1 ฉบับ)
- บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)

  ขอ "วัคซีนพาสปอร์ต" ติดต่อได้ที่ไหน?
ทั้งนี้สำหรับสถานที่ออกเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศนั้น ผู้ที่ต้องการเอกสารรับรองดังกล่าวควรเข้าไปศึกษาข้อมูลและประสาานหน่วยงาน เพื่อนัดหมายหรือยื่นเอกสารหลักฐานล่วงหน่าผ่านช่องทางที่หน่วยงานกำหนด

โดยปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค.2564) มีหน่วยงานที่ให้บริการออกเอกสารรับรองฯ ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่
1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
- เปิดให้บริการทางอีเมล porthealth_bkk@ddc.mail.go.th โดยให้บริการเฉพาะผู้ที่มีตั๋วเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศ และมีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและจังหวัดสมุทรปราการ
- ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2134-0139

2. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี
- เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 -11.00 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น. โดยจะหยุดทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- จองคิวลงทะเบียนล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” (เริ่มตั้งแต่ 18 ต.ค. 2564)
- ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2951-1170 - 79 ต่อ 3430 หรืออีเมล tmcbamras@gmail.com

3. กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี
- เปิดให้บริการวันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น. เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น โดยจะหยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ติดต่อนัดหมายได้ที่เบอร์ 0-2590-3232, 0-2590-3234-35 และอีเมล travelhealth@ddc.mail.go.th

4. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน กรุงเทพฯ
- เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น โดยจะหยุดทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ติดต่อนัดหมายได้ที่เบอร์ 0-2521-1668 หรือ เฟซบุ๊ค "ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

** อนึ่ง สำหรับประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด สามารถสอบถามในจังหวัดที่ท่านอยู่
ทั้งนี้ข้อมูลล่าสุด (ณ วันที่ 18 ตค. 64) ได้เพิ่มจุดขอรับวัคซีนพาสปอร์ตสำหรับประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด ดังนี้
** ระดับเขต : สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา ระดับจังหวัด : 92 แห่ง
** นอกจากนี้ อาจขยายไปยังโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มเติมในอนาคต


ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บ https://www.bangkokbiznews.com
ขอบคุณข้อมูลจาก ThaigovSpokesman
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บ kapook.com
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บ techsauce.co/tech-and-biz/how-to-get-vaccine-passport
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บ https://www.prachachat.net/general/news-783608

ไม่พบสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้