EZDCC_156 เสริมสิริ เพิ่มมงคล เมืองมรดกโลกอยุธยา 2 วัน 1 คืน

เสริมสิริ เพิ่มมงคล เมืองมรดกโลกอยุธยา 2 วัน 1 คืน ** เดินทางวันที่ 29-30 ส.ค. // 12-13, 26-27 ก.ย. 63 ** เส้นทาง : กรุงเทพฯ - วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ - พุทธอุทยานมหาราช - ตลาดหลวงปู่ทวด - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - วิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร - วัดหน้าพระเมรุ - นั่งตุ๊กตุ๊กหัวกบ - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดพนัญเชิงวรวิหาร - ตลาดโก้งโค้ง - วัดพุทไธศวรรย์ - วัดไชยวัฒนาราม - วัดกษัตราธิราชวรวิหาร - กรุงเทพฯ ** ราคา 2,490.- บาท **

Share

หมวดหมู่ : ภาคกลาง Top Products

Share

EZDCC_156 เสริมสิริ เพิ่มมงคล เมืองมรดกโลกอยุธยา 2 วัน 1 คืน

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ - พุทธอุทยานมหาราช - ตลาดหลวงปู่ทวด - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - วิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร - วัดหน้าพระเมรุ - นั่งตุ๊กตุ๊กหัวกบ - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดพนัญเชิงวรวิหาร - ตลาดโก้งโค้ง - วัดพุทไธศวรรย์ - วัดไชยวัฒนาราม - วัดกษัตราธิราชวรวิหาร - กรุงเทพฯ

** ราคา 2,490.- บาท
เดินทาง :  29-30 ส.ค.  //  12-13, 26-27 ก.ย. 63
 ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และหัวหน้าทัวร์

     

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ วิงส์  แทรเวล
โทร. 092-549-6974

 

Email: wingstravelth@hotmail.com
Line ID: wings2019

Powered by MakeWebEasy.com