ehct200018 (5 วัน 4 คืน เชียงราย-พะเยา-น่าน)

5 วัน 4 คืน เชียงราย - พะเยา - น่าน ** บิน กรุงเทพ - เชียงราย // น่าน - กรุงเทพ โดย ไทยแอร์เอเชีย ** เส้นทาง : เชียงราย - พระตำหนักดอยตุง - พระธาตุดอยตุง - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงรายไนท์บาร์ซ่า - วัดร่องขุน - วัดร่องเสือเต้น - วัดพระแก้วมรกต - สิงห์ปาร์ค - ล่องเรือกว๊านพะเยา - วัดติโลกอาราม - พระธาตุจอมทอง - น่าน - ภูลังกา - ปัว - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินน่าน ** ราคา 17,500.- บาท : เดินทาง : 24-28 ก.ย./ 8-12 ต.ค. / 15-19 ต.ค./ 12-16 พ.ย./ 19-23 พ.ย./ 3-7 ธ.ค. 2563 / 21-25 ม.ค. / 11-15 ก.พ. 2564 ** ราคา 19,500.- บาท : เดินทาง : 22-26 ต.ค./ 24-28 ธ.ค. 2563 ** รวมทุกอย่าง.... รถตู้ VIP 8-10 ท่าน

Share

หมวดหมู่ : ภาคเหนือ Top Products

Share

5 วัน 4 คืน เชียงราย - พะเยา - น่าน
บิน กรุงเทพ - เชียงราย // น่าน - กรุงเทพ โดย ไทยแอร์เอเชีย
เส้นทาง : เชียงราย - พระตำหนักดอยตุง - พระธาตุดอยตุง - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงรายไนท์บาร์ซ่า - วัดร่องขุน - วัดร่องเสือเต้น - วัดพระแก้วมรกต - สิงห์ปาร์ค - ล่องเรือกว๊านพะเยา - วัดติโลกอาราม - พระธาตุจอมทอง - น่าน - ภูลังกา - ปัว - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินน่าน

** ราคา 17,500.- บาท : เดินทาง :  24-28 ก.ย./ 8-12 ต.ค. / 15-19 ต.ค./ 12-16 พ.ย./ 19-23 พ.ย./ 3-7 ธ.ค. 2563 / 21-25 ม.ค. / 11-15 ก.พ. 2564
** ราคา 19,500.- บาท : เดินทาง :  22-26 ต.ค./ 24-28 ธ.ค. 2563
 รวมทุกอย่าง.... รถตู้ VIP 8-10 ท่าน

     

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ วิงส์  แทรเวล
โทร. 092-549-6974

 

Email: wingstravelth@hotmail.com
Line ID: wings2019

Powered by MakeWebEasy.com