3 วัน 2 คืน ซูเปอร์ลักซัวรี่ โซเนวา เกาะกูด (เครื่องบินส่วนตัว)

คุณสมบัติสินค้า:

3 วัน 2 คืน ซูเปอร์ลักซัวรี่ โซเนวา เกาะกูด บินไป กลับ สุวรรณภูมิ - เกาะกูด - สุวรรณภูมิ ด้วยเครื่องบินส่วนตัว 24 - 26 มกราคม / 14-16 กุมภาพันธ์ / 14-16 มีนาคม 2564 ท่านละ 59,900.- บาท ** เดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ** พัก Bay View Pool Reserve Villa ** รวมอาหารทุกมื้อ เช้า, กลางวัน, ค่ำ ** ทริปดำน้ำดูปะการังเกาะรัง ** หัวหน้าทัวร์ดูแลคณะตลอดทริป

Share

Share

3 วัน 2 คืน ซูเปอร์ลักซัวรี่ โซเนวา เกาะกูด
บินไป กลับ สุวรรณภูมิ - เกาะกูด - สุวรรณภูมิ ด้วยเครื่องบินส่วนตัว
เดินทาง 24 - 26 มกราคม / 14-16 กุมภาพันธ์ / 14-16 มีนาคม 2564
** เดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป
** พัก Bay View Pool Reserve Villa
** รวมอาหารทุกมื้อ เช้า, กลางวัน, ค่ำ
** ทริปดำน้ำดูปะการังเกาะรัง
** หัวหน้าทัวร์ดูแลคณะตลอดทริป

** ราคา 59,900.- บาท

    

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ วิงส์  แทรเวล
โทร. 092-549-6974
Email: wingstravelth@hotmail.com
Line ID: wings2019


Powered by MakeWebEasy.com