4 วัน 3 คืน เดอะตาก น้ำตกทีลอซู - อุ้มผาง - แม่สอด - ถ้ำสีฟ้า (บินนกแอร์)

คุณสมบัติสินค้า:

4 วัน 3 คืน เดอะตาก น้ำตกทีลอซู - อุ้มผาง - แม่สอด - ถ้ำสีฟ้า บินตรง ไป- กลับ แม่สอด โดย สายการบิน นกแอร์ แม่สอด - วัดไทยวัฒนาราม - ธูปหอมอัมพัน - KASA CUP - อโรคยาศาลโป่งคำราม - อุ้มผาง ถนนลอยฟ้า 1,219 โค้ง - วัดป่าสักวิปัสสนา - วัดหนองหลวง - ล่องเรือยางชมธรรมชาติ - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ถ้ำสีฟ้า - ไร่เตยะวรรณ - มะลิวานคาเฟ่ กำหนดการเดินทางปี 2564 (เดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป โดยรถตู้ พร้อมไกด์นำเที่ยวตลอดเส้นทาง) ** ราคา 18,800 บาท : 22-25 ม.ค. 64 / 13-16 ก.พ. 64 / 19-22 มี.ค. 64 / 2-5 เม.ย. 64 ** ราคา 23,800 บาท : 10 - 13 เม.ย. 64 / 11-14 เม.ย. 64 / 1-4 พ.ค. 64

Share

Share

4 วัน 3 คืน เดอะตาก น้ำตกทีลอซู - อุ้มผาง - แม่สอด - ถ้ำสีฟ้า
บินตรง ไป- กลับ แม่สอด โดย สายการบิน นกแอร์

เส้นทาง : แม่สอด - วัดไทยวัฒนาราม - ธูปหอมอัมพัน - KASA CUP - อโรคยาศาลโป่งคำราม - อุ้มผาง ถนนลอยฟ้า 1,219 โค้ง - วัดป่าสักวิปัสสนา - วัดหนองหลวง - ล่องเรือยางชมธรรมชาติ - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ถ้ำสีฟ้า - ไร่เตยะวรรณ - มะลิวานคาเฟ่

กำหนดการเดินทางปี 2564 (เดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป โดยรถตู้ พร้อมไกด์นำเที่ยวตลอดเส้นทาง)

** ราคา 18,800.- บาท : 22-25 ม.ค. 64 / 13-16 ก.พ. 64 / 19-22 มี.ค. 64 / 2-5 เม.ย. 64
** ราคา 23,800.- บาท : 10 - 13 เม.ย. 64 / 11-14 เม.ย. 64 / 1-4 พ.ค. 64

    

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ วิงส์  แทรเวล
โทร. 092-549-6974
Email: wingstravelth@hotmail.com
Line ID: wings2019


Powered by MakeWebEasy.com