4 วัน 3 คืน ขอนแก่น - ชัยภูมิ - เพชรบูรณ์ - เลย (แอร์ เอเซีย)

คุณสมบัติสินค้า:

4 วัน 3 คืน ขอนแก่น - ชัยภูมิ - เพชรบูรณ์ - เลย (แอร์ เอเซีย) ขอนแก่น - พระมหาธาตุแก่นนคร - บึงแก่นนคร - ชัยภูมิ - มอหินขาว - ปรางค์กู่ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ - พระพุทธมหาธรรม ราชาเฉลิมพระเกียรติ - วัดโพนชัย (ผีตาโขน) - เลย - เชียงคาน - วัดมหาธาตุ - วัดศรีคุนเมือง ล่องเรือริมโขงแก่งคุดคู้ - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ตักบาตรข้าวเหนียว - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอร์ค กำหนดการเดินทางปี 2564 (เดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป โดย รถตู้ VIP 8 ที่นั่ง พร้อมไกด์นำเที่ยวตลอดเส้นทาง) ราคา 19,900 บาท : 22-25 ม.ค. 64 / 13-16 ก.พ. 64 / 19-22 มี.ค. 64 / 2-5 เม.ย. 64 ราคา 24,900 บาท : 10 - 13 เม.ย. 64 / 11-14 เม.ย. 64 / 1-4 พ.ค. 64

Share

Share

4 วัน 3 คืน ขอนแก่น - ชัยภูมิ - เพชรบูรณ์ - เลย (แอร์ เอเซีย) 

เส้นทาง : ขอนแก่น - พระมหาธาตุแก่นนคร - บึงแก่นนคร - ชัยภูมิ - มอหินขาว - ปรางค์กู่ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ - พระพุทธมหาธรรม ราชาเฉลิมพระเกียรติ - วัดโพนชัย (ผีตาโขน) - เลย - เชียงคาน - วัดมหาธาตุ - วัดศรีคุนเมือง ล่องเรือริมโขงแก่งคุดคู้ - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ตักบาตรข้าวเหนียว - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอร์ค

กำหนดการเดินทางปี 2564 (เดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป โดย รถตู้ VIP 8 ที่นั่ง พร้อมไกด์นำเที่ยวตลอดเส้นทาง)

** ราคา 19,900.- บาท : 22-25 ม.ค. 64 / 13-16 ก.พ. 64 / 19-22 มี.ค. 64 / 2-5 เม.ย. 64
** ราคา 24,900.- บาท : 10 - 13 เม.ย. 64 / 11-14 เม.ย. 64 / 1-4 พ.ค. 64

    

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ วิงส์  แทรเวล
โทร. 092-549-6974
Email: wingstravelth@hotmail.com
Line ID: wings2019


Powered by MakeWebEasy.com