สแกนดิเนเวีย สต็อคโฮล์ม ออสโล โคเปนเฮเกน 8 วัน 5 คืน (QR)

คุณสมบัติสินค้า:

สแกนดิเนเวีย สต็อคโฮล์ม ออสโล โคเปนเฮเกน 8 วัน 5 คืน (QR) ** เส้นทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาหมัด - สนามบินอาร์ลันดา - เมืองสต็อคโฮล์ม - เนินเขาฟยัลกาทัน มหาวิหารแห่งเมืองสต็อกโฮล์ม - โอเปร่าเฮ้าส์ - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - ช้อปปิ้งถนน Drottninggatan, Ostermalm, Sodermalm, Vesterlanggatan - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่ - เมืองออสโล - โอเปร่าเฮ้าส์ - ท่าเรือเอเคอร์บรูค - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ล่องเรือสำราญ DFDS - เมืองโคเปนเฮเกน - น้ำพุเกฟิออน - รูปปั้นนางเงือกน้อย - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - พระราชวังโรเซนเบิร์ก - ถนนสตรอยก์เกท - อิสระท่องเที่ยว - สนามบินคาสต์รัพ โคเปนฮาเกน - สนามบินฮาหมัด - สนามบินสุวรรณภูมิ ** ราคา 69,990.- บาท - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท - ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)

Share

หมวดหมู่ : ยุโรป

Share

สแกนดิเนเวีย สต็อคโฮล์ม ออสโล โคเปนเฮเกน 8 วัน 5 คืน (QR)
เส้นทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาหมัด - สนามบินอาร์ลันดา - เมืองสต็อคโฮล์ม - เนินเขาฟยัลกาทัน มหาวิหารแห่งเมืองสต็อกโฮล์ม - โอเปร่าเฮ้าส์ - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - ช้อปปิ้งถนน Drottninggatan, Ostermalm, Sodermalm, Vesterlanggatan - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่ - เมืองออสโล - โอเปร่าเฮ้าส์ - ท่าเรือเอเคอร์บรูค - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ล่องเรือสำราญ DFDS - เมืองโคเปนเฮเกน - น้ำพุเกฟิออน - รูปปั้นนางเงือกน้อย - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - พระราชวังโรเซนเบิร์ก - ถนนสตรอยก์เกท - อิสระท่องเที่ยว - สนามบินคาสต์รัพ โคเปนฮาเกน - สนามบินฮาหมัด - สนามบินสุวรรณภูมิ

  ราคา 69,990.- บาท : เดินทาง : 16 - 23 กันยายน 2565 / 12 - 19 ตุลาคม 2565 / 22 - 28 ตุลาคม 2565
  ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
  
ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
 


    

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ วิงส์  แทรเวล
โทร. 092-549-6974

 

Email: wingstravelth@hotmail.com
Line ID: wings2019

Powered by MakeWebEasy.com