เที่ยว Laos เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง

คุณสมบัติสินค้า:

เที่ยว Laos เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง * เดินทาง 26-28 สิงหาคม 2565 * ราคา 14,900.- บาท * บินสายการบิน Nok Air * นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก * ชม ถนนข้าวเหนียว หรือตลาดไนท์บาร์ซ่าร์หลวงพระบาง * ตักบาตรข้าวเหนียว ชมตลาดสดยามเช้าเมืองหลวงพระบาง * พระราชวังหลวงพระบาง นมัสการ พระบาง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง * นมัสการพระธาตุหมากโมที่ วัดวิชุลราชสัทธาราม * วัดเชียงทอง สุดยอดสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้าง * พระธาตุพูสี ชมทัศนียภาพบ้านผาเมืองพู อู่อารยะธรรมล้านช้าง * หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี * ถ้ำจัง ถ้ำขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในวังเวียง * สะพานส้ม (Orange Bridge) แลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวต้องมาถ่ายรูปเมื่อมาถึงวังเวียง

Share

หมวดหมู่ : เอเชีย อาเซี่่ยน

Share

เที่ยว Laos เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง 3 วัน 2 คืน

  
เส้นทาง :  กรุงเทพฯ - อุดรธานี - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - หอพระแก้ว - วัดศรีเมือง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง - ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้าหลวงพระบาง - บ้านช่างไห่ - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี - พระราชวังหลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซ่าร์หลวงพระบาง - สะพานส้ม - ถ้ำจัง - เวียงจันทน์ - สนามบินอุดร - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ

  ราคา 14,900.- บาท  (ไม่รวมค่าทิปไกด์ลาวและคนขับ คนละ 400 บาท/ทริป, ไม่รวมค่าข้าวเหนียวใส่บาตร กระติบละ 100 บาท)

  เดินทาง : 26-28 สิงหาคม 2565

    

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ วิงส์  แทรเวล
โทร. 092-549-6974 คุณจา, 095-956-2619 คุณอู๊ด, 081-919-9556 คุณแขก

Email: wingstravelth@hotmail.com
Line ID: wings2019

Powered by MakeWebEasy.com